Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš, Nodibinājums

Kuldīgas iela 4, Ventspils, Latvija, LV-3601

Bankas konts :
  • LV98HABA0551030241786

Nodibinājums "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" ir nevalstiska, sabiedriskā labuma organizācija, kura strādā bērnu/jauniešu/pieaugušo ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu dzīves un veselības kvalitātes uzlabošanai. Esam reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā dienas aprūpes centrs, bet sniedzam arī attīstību veicinošus, sociālās un medicīniskās rehabilitācijas, nodarbinātības, vecāku atbalsta pasākumus.

back to top