Baringtons K2, biedrība

Bāriņu iela 13 - 1, Liepāja, Latvija, LV-3401

Biedrība „Baringtons K2” ir aktīva biedrība, kuras biedri jau kopš dibināšanas brīža piedalās dažādos labdarības projektos un projektu konkursos. Biedrības dibinātājiem ir pieredze gan sociālajā, gan izglītības jomā , kā arī sporta aktivitāšu, pasākumu un radošo darbnīcu, izglītojošu ekskursiju organizēšanā. Šīs zināšanas un pieredze tiek pielietotas biedrības realizētajos projektos. Biedrības darbības mērķi: Neformālās un interešu izglītības veicināšana un nodrošināšana, teātra, mākslas un tml. pulciņu organizēšana, pasākumu un radošo darbnīcu organizēšana, tūrisma, sporta un atpūtas aktivitāšu organizēšana, labdarības projektu realizēšana, dažādu sociālo grupu un mazākumtautību integrācijas pasākumu organizēšana, koncertu un izstāžu rīkošana. Biedrībā darbojas profesionāli savas nozares speciālisti, piem., Kārlis Kandevics – pedagogs darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, Beata Bērziņa - producente, režisore, pieredze darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām; Kristīna Lieģeniece – sabiedrisko attiecību speciālists ar ilggadēju pieredzi projektu vadībā, uc. Katrs no biedrības biedriem ir savas profesijas entuziasts, un kopā tie veido īpašu komandu, kas, piesaistot vēl nepieciešamos speciālistus, katru realizējamo projektu spēj veikt kvalitatīvi un profesionāli augstā līmenī.

back to top