Bērnu un jauniešu klubs

Dobeles iela 68, Jelgava, Latvija, LV-3001

Biedrība “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” (BJMK) ir organizācija, kas dibināt 2004. gadā ar mērķi bērnos un jauniešos radīt interesi par mūziku, dot iespēju būt aktīviem un neatkarīgi no sociālās situācijas darboties mūzikas jomā.

BJMK vērtības ir solidaritāte, ne-diskriminācija, iekļaujoša vide bērniem un jauniešiem, tādēļ laika gaitā biedrība sniedz pievienoto vērtību bērnu un jauniešu izaugsmē un attīstībā ne tikai caur mūziku, bet arī veidojot apstākļus un pasākumus, kas ir draudzīgi to pilnvērtīgai attīstībai un sevis kā sabiedrībai piederīgu locekļu apzināšanai.

Savos 15 darbības gados BJMK ir izaugusi par nopietnu un spēcīgu bērnu un jauniešu intereses aizstāvošu organizāciju. BJMK daudzus gadus aktīvi iesaistās sociāli nozīmīgos un brīvprātīgā darba projektos.

BJMK piedāvā bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm saturīgi un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku: gan muzicējot, gan organizējot dažādus pasākumus, tematiskos vakarus, koncertus, kā arī popularizē dažāda veida brīvprātīgo darbu bērniem un jauniešiem. Tiek piedāvātas neformālās izglītības aktivitātes- nometnes, projektu darbnīcas, meistarklases, lekcijas.

back to top