Dzemdību nama fonds, nodibinājums

Miera iela 45, Rīga, Latvija, LV-1013

Bankas konts :
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV30UNLA0055001349799
Mēs visi vēlamies, lai katrs bērniņš Latvijā – neatkarīgi no vecāku sociālā statusa, materiālā nodrošinājuma, pilsonības, politiskās piederības, etniskās vai reliģiskās pārliecības – piedzimst vesels un gaidīts, drošā, stabilā un bērnam draudzīgā vidē. Dzemdību nama fonda misija – atbalstot topošos un jaunos vecākus, sniegt bērnam iespējami labāko dzīves sākumu.


Darbības mērķi:

  1. Atbalsta sniegšana ģimenēm dažādākajās krīzes situācijās, atbalsts ģimenēm vairāku jaundzimušo piedzimšanas gadījumā, atbalsts daudzbērnu ģimenēm un sociālās atstumtības riskam pakļautām mātēm un ģimenēm;
  2. Latvijas perinatālās medicīnas atbalstīšana un attīstīšana;
  3. Atbalsts Rīgas Dzemdību namam kā vadošai, inovatīvākai dzemdību palīdzības iestādei Latvijā, palīdzot būt par būtisku perinatālās medicīnas references centru;
  4. Atbalsts dzemdību palīdzības sniedzēju tālākizglītībai un kompetenču pilnveidei, atbalsts rezidentu un jauno speciālistu profesionālai pilnveidei;
  5. Sabiedrības veselības veicināšana un izglītošana par veselības jautājumiem, veselīga dzīvesveida un profilakses pasākumu popularizēšana (iekļaujot pirmās palīdzības sniegšanas apmācības, izglītošanu par seksuāli reproduktīviem jautājumiem, ģimenes plānošanas pasākumus, pacientu tiesību aizsardzību, konsultāciju sniegšanu u.tml.);
  6. Pasākumu organizēšana ziedojumu vākšanai, cita veida līdzekļu piesaistīšana.

Sabiedriskā labuma organizācijas statuss: Spēkā esošs no 06.11.2019.

back to top