Kuldīgas jauniešu biedrība Kaktuss

1905. gada iela 10 - 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3301

Jaunatnes organizācija

1.Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

2.Nodrošināt Kuldīgas novada jauniešiem aktuālas informācijas pieejamību;

3.Nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

4.Veicināt jauniešu viedokļu izteikšanu par viņiem aktuālām tēmām;

5.Nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku.

back to top