Mājas, Dundagas bērnu dienas centrs, biedrība

Saules iela 8, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, Latvija, LV-3270

Ņemot vērā Dundagas apkārtnes specifiku – liela daļa bērnu pēc skolas ir spiesti gaidīt sabiedrisko transportu, lai nokļūtu mājās, kas atrodas vairākus kilometrus no Dundagas centra, ļoti svarīgi ir bērnu dienas centra ,,Mājas” pakalpojumi. Tā ir droša vieta, kur bērniem pēc skolas uzturēties, kamēr vecākiem beidzas darba diena vai ir pienācis sabiedriskais transports.

,,Mājas” apvieno ne tikai bērnus, bet arī tās biedrus, daļu no novada aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri palīdz centrā ieviest dažādas aktivitātes. Kopš 2016. gada pēc Borisa un Ināras Teterovu fonda atbalstītā un biedrības īstenotā projekta ,,Sasiesim kopā lielus un mazus!” centra paspārnē darbojas Māmiņu klubiņš, kur reizi nedēļā kopā pulcējas jaunās māmiņas.

Rezumējot visas ,,Māju” piedāvātās iespējas bērniem, var teikt arī tā - ,,Mājas” ir vieta, kur:

  • ikkatram justies gaidītam un īpašam;
  • pēc darbdienas skolā atpūsties, dzerot ar draugiem tēju, spēlējoties vai ielienot stūrītī ar spilveniem;
  • iepriecināt sevi un mīļos, brīvi, radoši darbojoties ar papīru, krāsām, akmentiņiem, visu, kas mīt apkārt;
  • apgūt dzīvei noderīgas iemaņas;
  • mācīties draudzēties ar vienaudžiem un uzticēties pieaugušajiem.

Pēc biedrības iniciatīvas jau 14 gadus darbojas bērnu apģērbu “ Skapīc” - vieta, kurā bez maksas vecāki var saņemt nepieciešamo apģērbu saviem bērniem.

Biedrība pastāv vairāk nekā 17 gadus, un tai ir bagāta projektu pieredze.

back to top