Iekļaujoša izglītība

Izglītības iniciatīvu centrs, biedrība

Rīgas iela 216b, Jēkabpils, Latvija, LV-5202

Biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs” mērķis ir veicināt izmaiņas sabiedrības apziņā par izglītības lomu humānas, taisnīgas sabiedrības veidošanā un sekmēt Latvijas iedzīvotāju mūžizglītību neatkarīgi no viņu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimuma piederības, viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa. Biedrība darbojas visā Latvijas teritorijā. Galvenās darbības jomas:

  • izstrādā un īsteno iniciatīvas un projektus, kas veicina izglītības pieejamību visiem iedzīvotājiem un rosina tolerantas sabiedrības attīstību, etnisko minoritāšu un sociālā riska slāņu saliedētību;
  • sniedz konsultācijas, piedāvā ekspertīzi un izglītojošus pasākumus izglītības iestādēm, pašvaldībām un citām organizācijām;
  • organizē publiskas diskusijās un citus sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšanas pasākumus.
back to top