BALTIC NUTRITION AND HEALTH FEDERATION, biedrība

Cīruļu iela 10, Kalngale, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, Latvija, LV-2163

Biedrības “Baltic Nutrition and Health Federation” specialistiem ir pieredze veselības veicināšanas pasākumu organizēšanā un izpildē dažādām sociālajām grupām kopš 2016.gada.

Biedrības īstenotie projekti:

  • 2020-2022 tika īstenots ESF projekts Nr. 9.2.2.3/20/A/011 “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem”. Projekta ietvaros 43 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un šo bērnu likumiskie pārstāvji saņēma bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumus. Būtiski, ka visi rehabilitācijas pakalpojumi gan bērniem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem bija pieejami bez maksas, bez garām rindām un uz vietas sava novada teritorijā (Ķekavas un Ādažu novads).
  • 2019-2020.gada ESF projekts “Multidisciplināru sociālu pakalpojumu pieejamība Carnikavas un Ķekavas novadā”;
  • 2019. gadā biedrība “Baltic Nutrition and Health Federation” organizēja un īstenoja projektu “Ģimenisko aktivitāšu veicināšana Ķekavas novadā, Valdlaučos”. Projekta mērķis bija – sniegt dažādus ģimeniskās vērtības un tradīcijas stiprinošus pakalpojumus un veselības veicināšanas aktivitātes bērniem un viņu ģimenēm. Projektu atbalstīja: Valsts Reģionālās Attīstības Aģentūra un Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrija. Projekta Nr.2/GIMEN/19/016;
  • u.c. projekti un pasākumi Jelgavā, Jūrmalā, Bauskā.

Biedrības galvenie darbības virzieni:

•Dažādu speciālistu pakalpojumu sniegšana, lai uzlabotu bērnu un viņu ģimeņu fizisko un garīgo veselību;

•Veselīgo paradumu veicināšana;

•Palīdzēt atrast jaunus dzīvespriekus, apvienot domubiedrus;

•Īstenot pasākumus, lai veicinātu ģimenisko vērtību, tradīciju, mantojuma saglabāšanu;

•Veicināt iedzīvotāju empātiju pret personām ar īpašām vajadzībām (bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, senioriem);

u.c.

back to top