Centrs Marta, biedrība

Kūrmājas prospekts 11, Liepāja, Latvija, LV-3401

Centrs MARTA ir sieviešu tiesību aizstāvības organizācija, kas strādā, lai veicinātu dzimumu līdztiesību Latvijā un pasaulē, kā arī sniedz profesionālus sociālos, juridiskos un psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām un nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās. Lai mazinātu vardarbību jauniešu vidē un veicinātu jauniešu izpratni par veselīgām attiecībām un dzimumu līdztiesību, Centra MARTA Jaunatnes programmu ietvaros tiek īstenots preventīvais darbs ar jauniešiem, kā arī speciālistu izglītošana vardarbības prevencijai darbā ar jauniešiem. Centrs MARTA īsteno iniciatīvu “Forums Celies!”, lai iesaistītu zēnus un vīriešus vardarbības prevencijā un dzimumu līdztiesības veicināšanā.

back to top