IB PĒRLE, Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība

Lidoņu iela 26 - 21, 2. stāvs, Rīga, Latvija, LV-1055

Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība "IB PĒRLE" ir brīvprātīga, nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno Iļģuciema daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk bērni un kuras vēlas piedalīties biedrības darbā.Biedrības mērķi pie kuriem biedrība aktīvi strādājusi šos gadus ir:Celt daudzbērnu ģimenes prestižu un sekmēt demogrāfiskās situācijas normalizēšanos sabiedrībā.Apvienot Iļģuciema daudzbērnu ģimenes, kā biedru kopu, dot tām iespēju savstarpēji tikties, dalīties pieredzē.Rūpēties, lai tiktu ievērotas Valsts likumu garantētas ģimenes tiesības un bērnu tiesības, kā arī starptautisko konvenciju prasības, kurām Latvija pievienojusiesAktīvi veicināt progresīvu ģimenes attiecību veidošanos, pakāpeniski uzlabojot ģimeņu materiālo stāvokli.Panākt, lai ģimenes audzinātu bērnus ciešā saskaņā ar cilvēktiesību normām, ieaudzināt bērnos Tēvzemes mīlestību, darba tikumu, prasmi rūpēties par sevi. Adaptēt bērnus mājturībā un aktīvā līdzdalībā valsts un sabiedrības dzīvē, jau no mazotnes.
Apkopot un veidot datu bāzi par daudzbērnu ģimeņu stāvokli un attīstību. Iļģuciemā.
Sadarboties ar citām labdarības organizācijām.Organizēt daudzbērnu ģimeņu vakarus, nometnes un citus pasākumus pieredzes apmaiņas un izglītošanās nolūkos.Organizēt humānās palīdzības saņemšanu un sadali daudzbērnu ģimenēm.Rīkot labdarības pasākumus.
Biedrība ir Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības biedrs (Turpmāks – Apvienība)

back to top