Latvijas Bērnu fonds, nodibinājums

Brīvības gatve 310 - 75, Rīga, Latvija, LV-1006

Bankas konts :
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV42UNLA0002000707402

Latvijas Bērnu fonds ir nevalstiska sabiedriskā labuma organizācija, kas kopš 1989. gada ir draudzīga bērniem visā Latvijā.

Latvijas Bērnu fonda darbības mērķis ir rūpēties par Latvijas bērnu un jauniešu dzīves kvalitāti – personības izaugsmi, materiālā stāvokļa uzlabošanu, kā arī tiesisko interešu aizstāvību un ievērošanu, jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām.

Fonda darbības prioritātes vienmēr ir bijuši un ir projekti un pasākumi, kas dod praktisku rezultātu dažādās grūtībās nonākušiem bērniem un viņu ģimenēm gan ikdienā, gan arī ilgtermiņā. Sniegtais atbalsts vienmēr ir bijis mērķtiecīgs un praktisks ieguldījums ģimeņu stiprināšanā, bērnu un jauniešu izglītošanā, personību izaugsmē, bērnu un jauniešu veselībā, izglītībā, kā arī ģimeņu labklājības un dzīves kvalitātes veicināšanā. Lielākā daļa no paveiktajiem darbiem nebūtu iespējami bez Fonda atbalstītāju, ziedotāju un draugu palīdzības.

Latvijas Bērnu fonda aktivitātes tiek organizētas četru darbības programmu ietvaros: “Ģimene”, “Bāreņi”, “Veselība”, “Attīstība, sports, kultūra, talants”. To ietvaros tiek izstrādāti un realizēti dažādi lielāki un mazāki projekti, ar kuriem tiek sniegta praktiska palīdzība bērnu grupām un atsevišķiem bērniem, kuriem nav vecāku, kuri nonākuši krīzes situācijā vai ir smagi slimi, kā arī talantīgiem bērniem, kuriem pietrūkst līdzekļu sava talanta attīstībai.
Ilgstoša un veiksmīga sadarbība dažādu aktivitāšu un projektu ietvaros izveidojusies ar vairākām Latvijas pašvaldībām un vietējiem uzņēmumiem. Tāpat lielu atbalstu dod gandrīz 90 brīvprātīgo darbinieku tīkls visā Latvijas teritorijā.

Latvijas Bērnu fonda galvenās aktivitātes ir:

  • bezmaksas vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, vardarbībā cietušajiem bērniem,
  • vardarbībā cietušo bērnu atveseļošana,
  • atbalsts maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm,
  • stipendijas sadarbībā ar Amerikas Latviešu Apvienību un vietējiem uzņēmējiem daudzbērnu ģimenēm, stipendijas augstskolu studentiem no daudzbērnu ģimenēm un bāreņiem,
  • ikgadējās Ziemassvētku un Lieldienu labdarības akcijas „Nepaej garām!”,
  • atbalsts jaunajiem mūziķiem, bērnu mūzikas skolu audzēkņiem – konkursa „Talants Latvijai” rīkošana.
back to top