Latvijas Reto slimību alianse, biedrība

Tomsona iela 19 - 15, Rīga, Latvija, LV-1013

Bankas konts :
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV18UNLA0050022527807

Latvijas Reto slimību alianse ir jumta organizācija reto slimību pacientu biedrībām Latvijā un kopumā pārstāv visu 90 000 cilvēku ar retām slimībām, kā arī viņu tuvinieku intereses nacionālā un starptautiskā līmenī, cieši sadarbojoties ar EURORDIS - Eiropas Reto slimību organizāciju.

back to top