SOS mājas jauniešiem, māja "Krūkliņi"

Krūkliņi 2, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, Latvija, LV-5220

Biedrība “SOS Mājas jauniešiem” ir labdarības organizācija, kura izveidota ar misiju rūpēties un atbalstīt grūtībās nonākušas ģimenes, bērnus un jauniešus, radot drošus un labvēlīgus dzīves apstākļus, nodrošinot dzīves prasmju apgūšanu, palīdzot bērniem un jauniešiem pašiem veidot savu nākotni. Lai atbalstītu jauniešus pēc ārpusģimenes aprūpes, jauniešus no mazaizsargātām personu grupām, biedrības “SOS Mājas jauniešiem” ietvaros tiek realizēti vairāki projekti: SOS Māju, radošās fabrikas un vasaras mājas izveide. Biedrība organizē vasaras nometnes, pārgājienus, izklaides pasākumus. Biedrība "SOS Mājas jauniešiem" ir Integrālā izglītības institūta kluba "I3" dalībniece.

back to top