Eņģeļi ar mums, biedrība

Atmodas iela 6 - 32, Rēzekne, Latvija, LV-4604

Иiedrībai “Eņģeļi ar mums”2021.gadā apritēja 11 gadi. Jau no 2011. gada ir piešķirts sabiedriskā labuma status. Tai ir vairāki pamatdarbības mērķi :apzināt un sniegt atbalstu ģimenēm, kuras audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām; veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām fizisko un garīgo attīstību, veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, veicināt informācijas atbalstu un sadarboties ar citām NVO; dažādu pasākumu ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšana.

Sākot ar 2010. gadu, biedrība katru vasaru organizē dažāda veida neformālās nometnes, kurās piedalās ģimenes kopā ar bērniem. Nometnēm tiek izvēlētas dažādas tēmas un aktivitātes. Tiek organizēti ikgadēji pasākumi un aktivitātes ģimenēm (modes skate “Odziņa”, Ziemassvētku pasākums, Lieldienu pasākumi ģimenēm u.c.). Pateicoties Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada mērķdotācijai, biedrībai šobrīd ir iespēja organizēt psihologa atbalsta grupas vecākiem, sporta un speciālā pedagoga nodarbības bērniem un jauniešiem. 2019. gadā tika realizēts projekts “Dzīves ritms”. Tā ietvaros tika nodrošināti specialisti un pakalpojumi ģimenēm. 2020.gada vasarā tika organizēta vasaras nometne mammām, kuras audzina bērnus un jauniešus ar īpašam vajadzībām. Nometnē piedalījās 40 mammas no Latgales reģiona. 2021. gadā tika realizēts projekts “Atver savu sirdi”, kura ietvaros tika organizēts atbalsta pasākumu kopumu (digitālo prasmju nodarbības, labdabības akcija, ģimeņu emocionālās veselības nedēļa u.c.) sociālā riska grupas ģimenēm, kuras audzina bērnus un/vai jauniešus ar īpašām vajadzībām.

back to top