Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība "Sprādziens"

Jelgavas iela 26, Kuldīga, Kuldīgas novads, Latvija, LV-3301

Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība "Sprādziens"īsteno aktivitātes izmantojot neformālās izglītības metodes, iesaistot jauniešus biedrības darbībā. Līdz šim īstenoti vairāki projekti ar mērķi mazināt nevielīdzību jauniešu vidū, celt viņu politisko un pilsonisko aktivitāti un veicināt iekļaujošu vidi. Biedrība ir viena no Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācijām.

back to top