Saulgrieze, Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība

Misas tautas nams, Misas Kūdra, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, Latvija, LV-3906

Bankas konts :
  • AB "Swedbank" HABALT22 LV33HABA0551012188443

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze” tika nodibināta 2004. gada 1. jūlijā. Biedrība ir augusi balstoties uz veiktajām aktivitātēm jau no 2002. gada septembra, kad Vecumnieku tautas namā pulcējās daudzbērnu māmiņas savā klubiņā. Viens no Vecumnieku DĢB “Saulgrieze” mērķiem ir apvienot Vecumnieku pagasta un apkārtējo pagastu daudzbērnu un atbalsta ģimenes, lai tās varētu sniegt savstarpēju palīdzību un atbalstu, jo daudzbērnu vecākus saista līdzīgas intereses un problēmas. Šobrīd biedrība apvieno ap 40 vairāk un mazāk aktīvu dauzdbērnu ģimeņu un piecas atbalsta ģimenes. Biedrības pastāvēšanas laikā ir notikušas vairākas interesantas tikšanās un pasākumi, regulāri ģimenēm ar pašvaldības un labdaru atbalstu tiek rīkotas tematiskas ekskursijas, salidojumi. Ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Vecumnieku pašvaldību, kura atbalsta ar transporta pakalpojumiem plānotos projektus un pasākumus. Brīvprātīgu atbalstu sniedz vietējie uzņēmēji, iestādes un biedrības brīvprātīgie. Biedrība ir realizējusi vairākus biedrības kapacitātes stiprināšanas projektus. Laba sadarbība izveidojusies ar daudzbērnu ģimeņu organizācijām no Liepājas, Stopiņiem, Rīgas, Jelgavas un nu jau arī Daugavpils, kuras apvienojas Latvijas daudzbērnu ģimeņu Apvienībā. Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrībai “Saulgrieze” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarības, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas jomās. Tādēļ biedrība sadarbojas ar Fondu Ziedot un Latvijas Samariešu apvienību, ar kuru starpniecību Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrības “Saulgrieze” brīvprātīgie iesaistās dažādās labdarības akcijās. Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze” jau daudzus gadus darbojas “Paēduši Latvijai” projektā. Pansionāta “Atvasara” 1. stāvā LSK Bauskas komitejas Vecumnieku nodaļas telpās tiek organizēta lietoto apģērbu, apavu un citu lietu apmaiņa.

Ja vēlaties savas ģimenes ikdienu padarīt aktīvāku, vēlaties dalīties savā pieredzē, iegūt jaunus draugus, Jums nepieciešams materiāls vai morāls atbalsts vai vēlaties kļūt par brīvprātīgo, aicinām ikvienu Vecumnieku novada ģimeni iesaistīties Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrībā “Saulgrieze”.

back to top