Viduslatgales pārnovadu fonds, biedrība

Tirgus laukums 1, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301

Bankas konti :
  • AS "Swedbank" HABALV22 LV72HABA0551046892983
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV35UNLA0050021079970
  • AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV17PARX0016753060001

Viduslatgales pārnovadu fonds ir vienīgais kopienas fonds Latgalē; tas darbojas Preiļu un Līvānu novados.

Fonda mērķis ir sekmēt un attīstīt vietējās kopienas izaugsmi, mērķtiecīgas ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropiju Latgalē.

Fonda uzdevumi ir:

  • regulāri izzināt sabiedrības aktuālākās vajadzības;
  • piesaistīt fizisko un juridisko personu ziedojumus un dāvinājumus;
  • nepieciešamības gadījumā piesaistīt citu finansējumu Fonda darbības nodrošināšanai un mērķa sasniegšanai;
  • Fonda noteiktajā kārtībā piešķirt finansējumu Preiļu un Līvānu apkaimes sabiedrībai aktuālāko un nozīmīgāko iniciatīvu īstenošanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura;
  • veidot un uzturēt pastāvīgo finanšu uzkrājumu (neaizskaramo kapitālu) Fonda ilgtspējas nodrošināšanai.

Fonda darbības virzieni: atbalsts bērnu un jauniešu izaugsmei - stipendijas sporta, mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem; atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm; atbalsts vietējo iniciatīvu īstenošanai; atbalsts nelaimē nonākušajiem; labdarības popularizēšana.

Fonds dibināts 2013.gada 16.maijā. Fondam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

back to top